Id-kontroll och Chip-märkning på häst

Jag är av SH (Svenska Hästavelsförbundet) godkänd ID-kontrollant efter genomgången färggenetikkurs i Lerum 2004.

För ID-märkning med mikrochip krävs enligt Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 1993:154) att den som utför märkning
har genomgått av JBV godkänd utbildning.
SH har fått detta godkännande av JBV att utbilda och godkänna, certifierade mikrochipmärkare av hästar.
Utbildningarna genomförs bl a av SLU:s veterinärer.

ID-kontroll

Alla hästar i Sverige ska ha ett hästpass from årskiftet 2006.
Där ingår ägaruppgifter, hästens identitetsnummer, härstamning, ras, vaccinationer, behandlingar med mera. I passet ska ett konturdiagram med en beskrivning av hästens färg, tecken, virvlar och övriga kännetecken finnas med, utförd av en godkänd ID-kontrollant.

Chipmärkning

SJV (Statens Jordbruksverk) och SH (Svenska Hästavelsförbundet) rekommenderar märkning av hästar för att säkerställa hästens identitet.
Mikrochipmärkning skall enligt SH vara obligatoriskt vid registrering av föl födda from 2005 och på alla hästar oavsett ålder from 2010.
Alla ponnyer som slutmäts from 2005 måste vara chipmärkta.
From 2006 måste alla ponnyer som tävlar på inbjudningstävlingar och högre vara chipmärkta. Islandshästar, knabstruper, connemara, fjordhästar, gotlandsruss och korsningar av okänd härstamning måste vara chipmärkta vid nyregistrering samt halvblodshingstar som ska delta vid avelsvärdering.


Typ av tjänst

Framkörning

Grundavgift, tillägg vid över 10 mil med 30 kr/mil

ID kontroll
Kontrollerar om hästen har tidigare chip, kontroll mot ev tidigare pass

ID ritning för nyregistrering föl, import,
omregistrering mm
Ifyllning av färg, tecken, ärr, betäckningsrapportnr etc inkl tagelprov

Chipmärkning med microchip
Ifyllning av chiprapport, tagelprover

Tillägg för skäckfärgade och tigrerade hästar och ponnys

Då dessa alltid är mer komplicerade att dokumentera 

Pris kronor exl moms

200


100


600300


200


Kontakt